ترجمه Gabfest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجمع‌ غير رسمي‌ جهت‌ گفتگوهاي‌ عمومي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محاوره‌ ط‌ولاني‌ و

Gabfest به چه معناست و Gabfest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gabfest

تجمع‌ غير رسمي‌ جهت‌ گفتگوهاي‌ عمومي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تجمع‌ غير رسمي‌ جهت‌ گفتگوهاي‌ عمومي‌, ترجمه تجمع‌ غير رسمي‌ جهت‌ گفتگوهاي‌ عمومي‌, کلمات شبیه تجمع‌ غير رسمي‌ جهت‌ گفتگوهاي‌ عمومي‌ , محاوره‌ ط‌ولاني‌ و به لاتین
دانلود فایل ها