ترجمه Gabion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جان‌ پناه‌ بكار ميبرند. می باشد

Gabion به چه معناست و Gabion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gabion

جان‌ پناه‌ بكار ميبرند. به خارجی , ریشه انگلیسی جان‌ پناه‌ بكار ميبرند., ترجمه جان‌ پناه‌ بكار ميبرند., کلمات شبیه جان‌ پناه‌ بكار ميبرند.
دانلود فایل ها