ترجمه Gadgetry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وسايل‌ كوچك‌ مكانيكي‌. می باشد

Gadgetry به چه معناست و Gadgetry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gadgetry

وسايل‌ كوچك‌ مكانيكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وسايل‌ كوچك‌ مكانيكي‌., ترجمه وسايل‌ كوچك‌ مكانيكي‌., کلمات شبیه وسايل‌ كوچك‌ مكانيكي‌.
دانلود فایل ها