ترجمه Gaduate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درباره‌ ماليات‌) مشمول‌ ماليات‌ تصاعدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فارغ‌التحصيل‌

Gaduate به چه معناست و Gaduate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gaduate

(درباره‌ ماليات‌) مشمول‌ ماليات‌ تصاعدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (درباره‌ ماليات‌) مشمول‌ ماليات‌ تصاعدي‌, ترجمه (درباره‌ ماليات‌) مشمول‌ ماليات‌ تصاعدي‌, کلمات شبیه (درباره‌ ماليات‌) مشمول‌ ماليات‌ تصاعدي‌ , فارغ‌التحصيل‌ به لاتین
دانلود فایل ها