ترجمه Gael در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسكاتلندي‌. می باشد

Gael به چه معناست و Gael یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gael

اسكاتلندي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اسكاتلندي‌., ترجمه اسكاتلندي‌., کلمات شبیه اسكاتلندي‌.
دانلود فایل ها