ترجمه Gage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گروگذاشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرط‌ بستن‌ , در فارسی : متعهد شدن‌ , به فارسی : (.n): (eguag=)

Gage به چه معناست و Gage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gage

گروگذاشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گروگذاشتن‌, ترجمه گروگذاشتن‌, کلمات شبیه گروگذاشتن‌ , شرط‌ بستن‌ به لاتین , متعهد شدن‌ به لاتین , (.n): (eguag=) خارجی
دانلود فایل ها