ترجمه Gaiety در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ روحي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شادي‌ , در فارسی : شادماني‌ , به فارسی : بشاشت‌ , سایر ترجمه ها : خوشدلي‌.

Gaiety به چه معناست و Gaiety یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gaiety

سبك‌ روحي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌ روحي‌, ترجمه سبك‌ روحي‌, کلمات شبیه سبك‌ روحي‌ , شادي‌ به لاتین , شادماني‌ به لاتین , بشاشت‌ خارجی , خوشدلي‌. در زبان
دانلود فایل ها