ترجمه Gainful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر منفعت‌. می باشد

Gainful به چه معناست و Gainful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gainful

پر منفعت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پر منفعت‌., ترجمه پر منفعت‌., کلمات شبیه پر منفعت‌.
دانلود فایل ها