خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22015 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22015','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22015 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Galax به فارسی

ترجمه Galax در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علف‌ شير.

Galax به چه معناست و Galax یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Galax

(گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌ , علف‌ شير. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: