ترجمه Galax در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علف‌ شير.

Galax به چه معناست و Galax یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Galax

(گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) حشيشه‌الحليب‌ , علف‌ شير. به لاتین
دانلود فایل ها