ترجمه Galaxy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نج.) كهكشان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جاده‌شيري‌.

Galaxy به چه معناست و Galaxy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Galaxy

(نج.) كهكشان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (نج.) كهكشان‌, ترجمه (نج.) كهكشان‌, کلمات شبیه (نج.) كهكشان‌ , جاده‌شيري‌. به لاتین
دانلود فایل ها