ترجمه Galingale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) خولنجان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خولنجان‌ مصري‌.

Galingale به چه معناست و Galingale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Galingale

(گ‌.ش‌.) خولنجان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) خولنجان‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) خولنجان‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) خولنجان‌ , خولنجان‌ مصري‌. به لاتین
دانلود فایل ها