ترجمه Galipot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صمع‌ كاج‌ و صنوبر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سقز.

Galipot به چه معناست و Galipot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Galipot

صمع‌ كاج‌ و صنوبر به خارجی , ریشه انگلیسی صمع‌ كاج‌ و صنوبر, ترجمه صمع‌ كاج‌ و صنوبر, کلمات شبیه صمع‌ كاج‌ و صنوبر , سقز. به لاتین
دانلود فایل ها