ترجمه Galley در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمونه‌ ستوني‌ و صفحه‌ بندي‌ نشده‌مط‌الب‌ چاپي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رانكا

Galley به چه معناست و Galley یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Galley

نمونه‌ ستوني‌ و صفحه‌ بندي‌ نشده‌مط‌الب‌ چاپي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمونه‌ ستوني‌ و صفحه‌ بندي‌ نشده‌مط‌الب‌ چاپي‌, ترجمه نمونه‌ ستوني‌ و صفحه‌ بندي‌ نشده‌مط‌الب‌ چاپي‌, کلمات شبیه نمونه‌ ستوني‌ و صفحه‌ بندي‌ نشده‌مط‌الب‌ چاپي‌ , رانكا به لاتین
دانلود فایل ها