ترجمه Galliot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كرجي‌ باري‌ يا ماهي‌ گيري‌. می باشد

Galliot به چه معناست و Galliot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Galliot

كرجي‌ باري‌ يا ماهي‌ گيري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كرجي‌ باري‌ يا ماهي‌ گيري‌., ترجمه كرجي‌ باري‌ يا ماهي‌ گيري‌., کلمات شبیه كرجي‌ باري‌ يا ماهي‌ گيري‌.
دانلود فایل ها