ترجمه Gallivorous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغذيه‌ كننده‌ از مازو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مازو خوار.

Gallivorous به چه معناست و Gallivorous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gallivorous

تغذيه‌ كننده‌ از مازو به خارجی , ریشه انگلیسی تغذيه‌ كننده‌ از مازو, ترجمه تغذيه‌ كننده‌ از مازو, کلمات شبیه تغذيه‌ كننده‌ از مازو , مازو خوار. به لاتین
دانلود فایل ها