ترجمه Gallmite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) كرم‌ مازو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوعي‌ كرم‌ چهار پاي‌ كوچك‌.

Gallmite به چه معناست و Gallmite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gallmite

(ج‌.ش‌.) كرم‌ مازو به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) كرم‌ مازو, ترجمه (ج‌.ش‌.) كرم‌ مازو, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) كرم‌ مازو , نوعي‌ كرم‌ چهار پاي‌ كوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها