ترجمه Galloway در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گالووي‌. می باشد

Galloway به چه معناست و Galloway یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Galloway

گالووي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گالووي‌., ترجمه گالووي‌., کلمات شبیه گالووي‌.
دانلود فایل ها