ترجمه Gallstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ صفرايي‌. می باشد

Gallstone به چه معناست و Gallstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gallstone

سنگ‌ صفرايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ صفرايي‌., ترجمه سنگ‌ صفرايي‌., کلمات شبیه سنگ‌ صفرايي‌.
دانلود فایل ها