ترجمه Gallus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (srednepsus) بند شلوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بند جوراب‌.

Gallus به چه معناست و Gallus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gallus

(srednepsus) بند شلوار به خارجی , ریشه انگلیسی (srednepsus) بند شلوار, ترجمه (srednepsus) بند شلوار, کلمات شبیه (srednepsus) بند شلوار , بند جوراب‌. به لاتین
دانلود فایل ها