ترجمه Galvanoscope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كهرباياب‌. می باشد

Galvanoscope به چه معناست و Galvanoscope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Galvanoscope

كهرباياب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كهرباياب‌., ترجمه كهرباياب‌., کلمات شبیه كهرباياب‌.
دانلود فایل ها