ترجمه Gamble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قمار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شرط‌ بندي‌ كردن‌ , در فارسی : قمار.

Gamble به چه معناست و Gamble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gamble

قمار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قمار كردن‌, ترجمه قمار كردن‌, کلمات شبیه قمار كردن‌ , شرط‌ بندي‌ كردن‌ به لاتین , قمار. به لاتین
دانلود فایل ها