ترجمه Gambol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرش‌ كردن‌. می باشد

Gambol به چه معناست و Gambol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gambol

پرش‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پرش‌ كردن‌., ترجمه پرش‌ كردن‌., کلمات شبیه پرش‌ كردن‌.
دانلود فایل ها