ترجمه Game Fowl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرغ‌ شكاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خروس‌ جنگي‌.

Game Fowl به چه معناست و Game Fowl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Game Fowl

مرغ‌ شكاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرغ‌ شكاري‌, ترجمه مرغ‌ شكاري‌, کلمات شبیه مرغ‌ شكاري‌ , خروس‌ جنگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها