ترجمه Gametangium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سلول‌ جنسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سلول‌ يا عضو سازنده‌ سلول‌ جنسي‌.

Gametangium به چه معناست و Gametangium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gametangium

سلول‌ جنسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سلول‌ جنسي‌, ترجمه سلول‌ جنسي‌, کلمات شبیه سلول‌ جنسي‌ , سلول‌ يا عضو سازنده‌ سلول‌ جنسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها