خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22158 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22158','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22158 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gammer به فارسی

ترجمه Gammer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پير زن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پير زن‌ روستايي‌.

Gammer به چه معناست و Gammer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gammer

پير زن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پير زن‌, ترجمه پير زن‌, کلمات شبیه پير زن‌ , پير زن‌ روستايي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: