ترجمه Gammon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازي‌ تخته‌ نرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ران‌ نمك‌ زده‌ و دود زده‌ خوك‌ , در فارسی : ياوه‌

Gammon به چه معناست و Gammon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gammon

بازي‌ تخته‌ نرد به خارجی , ریشه انگلیسی بازي‌ تخته‌ نرد, ترجمه بازي‌ تخته‌ نرد, کلمات شبیه بازي‌ تخته‌ نرد , ران‌ نمك‌ زده‌ و دود زده‌ خوك‌ به لاتین , ياوه‌ به لاتین
دانلود فایل ها