ترجمه Gander در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) غاز نر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌نادان‌ , در فارسی : مرد متاهل‌.

Gander به چه معناست و Gander یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gander

(ج‌.ش‌.) غاز نر به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) غاز نر, ترجمه (ج‌.ش‌.) غاز نر, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) غاز نر , ادم‌نادان‌ به لاتین , مرد متاهل‌. به لاتین
دانلود فایل ها