ترجمه Gandey Dancer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارگر راه‌اهن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارگر فصلي‌ , در فارسی : كارگر سيار.

Gandey Dancer به چه معناست و Gandey Dancer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gandey Dancer

كارگر راه‌اهن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كارگر راه‌اهن‌, ترجمه كارگر راه‌اهن‌, کلمات شبیه كارگر راه‌اهن‌ , كارگر فصلي‌ به لاتین , كارگر سيار. به لاتین
دانلود فایل ها