خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22173 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22173','1','0','0','0','1','5416220339');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22173 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gandey Dancer به فارسی

ترجمه Gandey Dancer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارگر راه‌اهن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كارگر فصلي‌ , در فارسی : كارگر سيار.

Gandey Dancer به چه معناست و Gandey Dancer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gandey Dancer

كارگر راه‌اهن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كارگر راه‌اهن‌, ترجمه كارگر راه‌اهن‌, کلمات شبیه كارگر راه‌اهن‌ , كارگر فصلي‌ به لاتین , كارگر سيار. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: