ترجمه Gangrenous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبتلا به‌ قانقاريا. می باشد

Gangrenous به چه معناست و Gangrenous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gangrenous

مبتلا به‌ قانقاريا. به خارجی , ریشه انگلیسی مبتلا به‌ قانقاريا., ترجمه مبتلا به‌ قانقاريا., کلمات شبیه مبتلا به‌ قانقاريا.
دانلود فایل ها