ترجمه Gantlope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دعوت‌ به‌ مارزه‌. می باشد

Gantlope به چه معناست و Gantlope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gantlope

دعوت‌ به‌ مارزه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دعوت‌ به‌ مارزه‌., ترجمه دعوت‌ به‌ مارزه‌., کلمات شبیه دعوت‌ به‌ مارزه‌.
دانلود فایل ها