ترجمه Gaol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (liaj) زندان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محبس‌.

Gaol به چه معناست و Gaol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gaol

(liaj) زندان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (liaj) زندان‌, ترجمه (liaj) زندان‌, کلمات شبیه (liaj) زندان‌ , محبس‌. به لاتین
دانلود فایل ها