ترجمه Gape در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خميازه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نگاه‌خيره‌ با دهان‌ باز , در فارسی : خلاء , به فارسی : خميازه‌ كشيدن‌

Gape به چه معناست و Gape یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gape

خميازه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خميازه‌, ترجمه خميازه‌, کلمات شبیه خميازه‌ , نگاه‌خيره‌ با دهان‌ باز به لاتین , خلاء به لاتین , خميازه‌ كشيدن‌ خارجی
دانلود فایل ها