خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22225 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22225','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22225 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Garage به فارسی

ترجمه Garage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گاراژ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در گاراژگذاردن‌ , در فارسی : پهلو گرفتن‌ در ترعه‌.

Garage به چه معناست و Garage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garage

گاراژ به خارجی , ریشه انگلیسی گاراژ, ترجمه گاراژ, کلمات شبیه گاراژ , در گاراژگذاردن‌ به لاتین , پهلو گرفتن‌ در ترعه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: