ترجمه Garbage Collection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زباله‌ روبي‌. می باشد

Garbage Collection به چه معناست و Garbage Collection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garbage Collection

زباله‌ روبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زباله‌ روبي‌., ترجمه زباله‌ روبي‌., کلمات شبیه زباله‌ روبي‌.
دانلود فایل ها