ترجمه Garbler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحريف‌ كننده‌. می باشد

Garbler به چه معناست و Garbler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garbler

تحريف‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تحريف‌ كننده‌., ترجمه تحريف‌ كننده‌., کلمات شبیه تحريف‌ كننده‌.
دانلود فایل ها