ترجمه Garcon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشخدمت‌ مهمانخانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پسر بچه‌ پادو (retiaw).

Garcon به چه معناست و Garcon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garcon

پيشخدمت‌ مهمانخانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشخدمت‌ مهمانخانه‌, ترجمه پيشخدمت‌ مهمانخانه‌, کلمات شبیه پيشخدمت‌ مهمانخانه‌ , پسر بچه‌ پادو (retiaw). به لاتین
دانلود فایل ها