ترجمه Garde Manger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرد خانه‌ اشپز خانه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اشپز متصدي‌ سرد خانه‌.

Garde Manger به چه معناست و Garde Manger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garde Manger

سرد خانه‌ اشپز خانه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرد خانه‌ اشپز خانه‌, ترجمه سرد خانه‌ اشپز خانه‌, کلمات شبیه سرد خانه‌ اشپز خانه‌ , اشپز متصدي‌ سرد خانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها