ترجمه Garden Variety در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باغ‌ تفرجگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باغ‌ ملي‌.

Garden Variety به چه معناست و Garden Variety یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garden Variety

باغ‌ تفرجگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باغ‌ تفرجگاه‌, ترجمه باغ‌ تفرجگاه‌, کلمات شبیه باغ‌ تفرجگاه‌ , باغ‌ ملي‌. به لاتین
دانلود فایل ها