ترجمه Gardenia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) روناسيان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ياسمن‌.

Gardenia به چه معناست و Gardenia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gardenia

(گ‌.ش‌.) روناسيان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) روناسيان‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) روناسيان‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) روناسيان‌ , ياسمن‌. به لاتین
دانلود فایل ها