ترجمه Garnetiferous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مع.) لعل‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ لعل‌ , در فارسی : موجد لعل‌ , به فارسی : لولا دار.

Garnetiferous به چه معناست و Garnetiferous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garnetiferous

(مع.) لعل‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (مع.) لعل‌ دار, ترجمه (مع.) لعل‌ دار, کلمات شبیه (مع.) لعل‌ دار , داراي‌ لعل‌ به لاتین , موجد لعل‌ به لاتین , لولا دار. خارجی
دانلود فایل ها