ترجمه Garnierite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مع.) سنگ‌ نيكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معدن‌ نيكل‌.

Garnierite به چه معناست و Garnierite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garnierite

(مع.) سنگ‌ نيكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (مع.) سنگ‌ نيكل‌, ترجمه (مع.) سنگ‌ نيكل‌, کلمات شبیه (مع.) سنگ‌ نيكل‌ , معدن‌ نيكل‌. به لاتین
دانلود فایل ها