ترجمه Garnish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارايش‌. می باشد

Garnish به چه معناست و Garnish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garnish

ارايش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ارايش‌., ترجمه ارايش‌., کلمات شبیه ارايش‌.
دانلود فایل ها