ترجمه Garnish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارايش‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چاشني‌ زدن‌ (بخوراك‌) , در فارسی : چاشني‌ زدن‌ به‌

Garnish به چه معناست و Garnish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garnish

ارايش‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ارايش‌ دادن‌, ترجمه ارايش‌ دادن‌, کلمات شبیه ارايش‌ دادن‌ , چاشني‌ زدن‌ (بخوراك‌) به لاتین , چاشني‌ زدن‌ به‌ به لاتین
دانلود فایل ها