ترجمه Garrulity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر حرفي‌. می باشد

Garrulity به چه معناست و Garrulity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Garrulity

پر حرفي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پر حرفي‌., ترجمه پر حرفي‌., کلمات شبیه پر حرفي‌.
دانلود فایل ها