ترجمه Gas Oil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گازوئيل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نفت‌ گاز.

Gas Oil به چه معناست و Gas Oil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gas Oil

گازوئيل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گازوئيل‌, ترجمه گازوئيل‌, کلمات شبیه گازوئيل‌ , نفت‌ گاز. به لاتین
دانلود فایل ها