ترجمه Gasolinic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ بنزين‌. می باشد

Gasolinic به چه معناست و Gasolinic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gasolinic

وابسته‌ به‌ بنزين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ بنزين‌., ترجمه وابسته‌ به‌ بنزين‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ بنزين‌.




دانلود فایل ها