خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22337 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('22337','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =22337 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Gastight به فارسی

ترجمه Gastight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عايق‌ گاز.

Gastight به چه معناست و Gastight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gastight

غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز, ترجمه غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز, کلمات شبیه غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز , عايق‌ گاز. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: