ترجمه Gastight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عايق‌ گاز.

Gastight به چه معناست و Gastight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gastight

غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز به خارجی , ریشه انگلیسی غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز, ترجمه غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز, کلمات شبیه غير قابل‌ نفوذ در مقابل‌ گاز , عايق‌ گاز. به لاتین
دانلود فایل ها