ترجمه Gastroenterologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متخصص‌ بيماريهاي‌ معده‌ و روده‌. می باشد

Gastroenterologist به چه معناست و Gastroenterologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gastroenterologist

متخصص‌ بيماريهاي‌ معده‌ و روده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متخصص‌ بيماريهاي‌ معده‌ و روده‌., ترجمه متخصص‌ بيماريهاي‌ معده‌ و روده‌., کلمات شبیه متخصص‌ بيماريهاي‌ معده‌ و روده‌.
دانلود فایل ها