ترجمه Gastronome در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بغذاي‌ خوب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سليقه‌ در غذا.

Gastronome به چه معناست و Gastronome یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gastronome

بغذاي‌ خوب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بغذاي‌ خوب‌, ترجمه بغذاي‌ خوب‌, کلمات شبیه بغذاي‌ خوب‌ , سليقه‌ در غذا. به لاتین
دانلود فایل ها