ترجمه Gatefold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقشه‌ تاشده‌ در ميان‌ كتاب‌. می باشد

Gatefold به چه معناست و Gatefold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Gatefold

نقشه‌ تاشده‌ در ميان‌ كتاب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نقشه‌ تاشده‌ در ميان‌ كتاب‌., ترجمه نقشه‌ تاشده‌ در ميان‌ كتاب‌., کلمات شبیه نقشه‌ تاشده‌ در ميان‌ كتاب‌.
دانلود فایل ها